מגיבורי ישראל

 

‏‏2719

פָלְדְפֶבֶּל לימד לשורה של טירונים הלכות עמידה ופסיעה: "כל-זמן שאני שותק, חייבים אתם כולכם לעמוד בשורה עמידה ישרה. וכשאני מונה ואומר: "אחת, שתיים, שלוש" – מיד אתם נושאים כולכם בבת-אחת את רגלכם השמאלית ופוסעים. זכרו, כשאני מסיים ואומר: "שלוש". הבינותם?"

"כדבריך!" ענתה השורה ואמרה פה אחד.

"ובכן," אמר הפלדפבל, "אני מונה: אחת, שתיים..."

עד שה"שתיים" בפיו של הפלדפבל נשא טירון יהודי את רגלו השמאלית ופסע.

צעק הפלדפבל: "ראש-חמור! רק "שתיים" מניתי."

גחך הטירון היהודי, רמז כלפי השורה ואמר: "הדיוטות אלו אינם מבינים כלום. אני יודע מראש, שאתה עתיד למנות גם "שלוש"..."

 

מספר סידורי: 2719

עמוד:

הערות: