מגיבורי ישראל

 

‏‏2717

טירונים עמדו בשורה. ניגש אופיצר לטירון יהודי, ראשון בשורה, ושאל: "אברמוביץ', מה צורך יש לו לחייל ברובה?"

השיב הנשאל: "מה צורך יש לו לחייל ברובה? כדי לירות, רחמנא יצילנו..."

 

מספר סידורי: 2717

עמוד:

הערות: