מגיבורי ישראל

 

‏‏2715

בן יחיד היה לה לאלמנה ענייה, ולקחוהו לעבודת הצבא במלחמת רוסיה ותורכיה. נפלה האם על צווארו ובכתה: "עין יחידה אתה לי, ואף אותה נוטלים הימני. לית דין ולית דיין... שבועה אני מטילה עליך, בני, שתחוס עלי ותשמור נפשך במלחמה."

אמר לה הבן: "אמא, שמא תלמדיני כיצד?"

החזירה האם: "כיצד? הרגת תורכי – דייך, שב והינפש."

אמר לה הבן: "ועד שאשב ואפוש יבוא עלי תורכי שני ויהרוג אותי."

רחפו כל עצמותיה של האלמנה ואמרה: "בני ובר-בטני, מה טענה יש לו, חלילה, עליך?"

 

מספר סידורי: 2715

עמוד:

הערות: