מגיבורי ישראל

 

‏‏2714

הגיע פרקו של בחור לעבודת הצבא ועשה עצמו מטורף. בדקוהו הרופאים ואמרו: "ספק מטורף, ספק שפוי. ילך לעזאזל! נמצא במקומו ודאי שפוי."

ופטרוהו.

אמר לו הרב של העיירה: "הגיע גם פרקו של בני לעבודת הצבא. רצונך, שתלמדו להיות מטורף. ואשלם לך שכר-לימוד חמישה רובלים."

הסכים הבחור ולימד לבן-הרב הלכות טירוף, – ולא הצליח: הלה לֻקַּח לצבא.

אמר לו הרב: "עשית מלאכתך רמייה."

החזיר לו הבחור: "חס ושלום, שאעשה מלאכתי רמייה. אלא מה? אין אדם עושה עצמו מטורף, אלא אם כן הוא קצת מטורף באמת..."

 

מספר סידורי: 2714

עמוד:

הערות: