מגיבורי ישראל

 

‏‏2712.

"מי שיש לו שבר, הרי זה מום קבוע, ופסול לעבודת הצבא", – דין מפורש הוא בסימן השישים ושישה מדיני עבודת הצבא של רוסיה הקיסרית. ומכאן אמרו: מתנה טובה ניתנה לישראל ושבר שמו, ועליו הכתוב אומר: "כל הנפש הבאה ליעקב – ששים ושש" [בראשית מו, כו]...

 

מספר סידורי: 2712

עמוד:

הערות: