מגיבורי ישראל

 

‏‏2711

בחורים נטפלו לכלב לץ ואמרו לו: "רבי כלב, משום שזקן ובעל-מקרא אתה, שמא תפרש לנו מקרא תמוה שבשיר-השירים? "הנה מיטתו שלשלמה ששים גיבורים סביב לה" [שיר השירים, ג, ז]. כולי האי למה? וכי לא די בפחות משישים?"

החזיר להם כּלב: "בָּנַי, שפילו לסופו של קרא: כלם – מגיבורי-ישראל"..."

 

מספר סידורי: 2711

עמוד:

הערות: