קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

 

766. 

קרתני הפליג באנייה, וכל מה שינק משדי-אמו טיבע בים. וכשהגיעה האנייה למקומה הסתכל וראה: אמודאי עולה מתוך הים. מיד קפץ ונשבע: "עכשיו שאני רואה שאפשר להלך ברגל מתחת למים, קונם עלי אם מכאן ולהבא ארד באנייה."

 

מספר סידורי: 766

עמוד:

הערות: