קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

 

765. 

אנייה הפליגה בים. בלילה ניעורה סערה גדולה והאנייה התחילה תועה בין הררי-מים. כל הנוסעים הקיצו משנתם והתפללו לאלהים, כי ישוכו המים. משה פינדק לא הסתפק בסתם תפילה ועמד וזעק לשמים בכל כוחו. אמר לו עזריאל קורקבן: "משה, למה תצעק? כלום שלך היא האנייה?..."

 

מספר סידורי: 765

עמוד:

הערות: