קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

 

737. 

בחור קרתני שמע, שבכרך הסמוך יש אדם אחד, ששמו הולך מסוף המדינה ועד סוף המדינה, והכל קוראים לו "אפיקורס". נתקנא בו הבחור הקרתני, עמד והטיל לאשפה את "הארבע-כנפות", גזז פיאותיו, גילח זקנו, יצא לשוק בשבת ומקלו בידו, עשה כל דבר אסור, – ומיד התחילו קוראים לו: "עבריין", מופקר", "משומד להכעיס"; "אפיקורס" לא קראו לו.

ראה, שכך עלתה לו, נמלך והלך לאותו אפיקורס שבכרך לבקש עצה מפיו. בא ומצא: יהודי ככל היהודים שבעולם – פיאותיו מגיעות עד למטה מן הפרק, זקנו מגודל, יארמולקה על ראשו וציציותיו בוקעות מתחת לבגדו. תמה הבחור: "אתה שאומרים עליך, שאפיקורס אתה?"

החזיר בעל-הפיאות: "הן, אני הוא."

"במה זכית? מה דבר אסור אתה עושה?"

"מי אמר לך, שיש דבר אסור בעולם? הכל מותר."

השתאה הבחור הקרתני: "לדבריך, שהכל מותר, למה אתה מתנהג ככל ישראל ואין אתה עושה שום דבר אסור?"

החזיר לו האפיקורס: "אילו ידעתי דבר אסור, ודאי הייתי עושה אותו; עכשיו שאני יודע שהכל מותר – למה אעשה דבר אסור?"

 

מספר סידורי: 737

עמוד:

הערות: