קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

 

735. 

קרתני סיפר לפני חברו בשבחו של הכרך, שבא משם: "כמה טובות ומשובחות האכסניות שם! אתה יושב בחדרך ומבקש, למשל, לשתות טה; דייך שתלחץ כפתור העשוי לכך, אחת ושתיים – ומיד שיקצה קופצת ובאה..."

"אוי, בהמה אתה!" הפסיקו חברו. "למה לא הבאת אותו כפתור יפה לכאן?..."

 

מספר סידורי: 735

עמוד:

הערות: