קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

 

732. 

בחור קרתני עמד להתוודע לבחורה בת-כרך – לראות ולהיראות. קודם שהלך לשם אמר לו השדכן: "דע לך: אשה נקנית בשלוש שיחות: שיחה ראשונה – ענייני-משפחה, שיחה שנייה – ענייני-אהבה ושיחה שלישית – ענייני-פילוסופיה. אם תצליח בשלוש אלה – אשריך!"

זכר הבחור מה שלימדו השדכן, וכשנפגש עם המשודכת פתח ושאל אותה: "יש לך אחים ואחיות?"

"לא," – השיבה הבחורה: "יחידה אני לאבא ולאמא."

חזר הבחור ושאל: "אוהבת את אטריות של חלב?"

"לא," השיבה הבחורה, "איני אוהבת אטריות של חלב."

ישב הבחור והרהר: "קיימתי כהלכה שתיים ראשונות – משפחה ואהבה; עכשיו איני זקוק אלא לסיים בפילוסופיה", – ומיד הוסיף ושאל את הבחורה: "ואילו היו לך אחים ואחיות, היית אוהבת אטריות של חלב?"

 

מספר סידורי: 732

עמוד:

הערות: