קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

 

729. 

קרתני בא לאודיסה ויצא לראות את העיר. התחילו קטנים דוחקים אותו, מצא פינה ופרק את משאו מעליו. תפסו שוטר והוליכו למשטרה. והיה התפוס הולך לפני השוטר ומכנסיו פתוחים כשהיו, והכל מסתכלים בו וממלאים שחוק פיהם. עבר עליו יהודי וגער בו: "קרתני שוטה, פרוף מכנסיך!"

סירב הקרתני התפוס: "חס ושלום! יחשדוני שעל סוס גנוּב נתפסתי..."

 

מספר סידורי: 729

עמוד:

הערות: