קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

725. 

קרתני בא לאחיו, שישב בכרך. ביקש הלה להנותו ואמר לו: "רצונך, שנלך היום לתיאטרון?"

שמח הקרתני ואמר: "ודאי וודאי רצוני בכך."

חזר אחיו ואמר לו: "אבל תנאי קודם למעשה, שתחליף פוזמקאותיך תחילה, משום שריחן נודף, במחילה."

ובערב, כיוון שנכנסו לתיאטרון וישבו, מיד התחילו שכניהם סותמים חוטמיהם. נתמלא האח בן-הכרך חימה ולחש לאח הקרתני: "לא אמרתי לך, שתחליף פוזמקאותיך?"

השיב הקרתני: "וכך עשיתי."

רגז הלה: " 'דובר שקרים לא יכון'... הריח מעיד."

נעלב הקרתני והחזיר: "יודע הייתי שלא תאמין לי, לפיכך דקדקתי והבאתי אתי גם את הפוזמקאות ההן. הרי הן בכיסי..."

 

מספר סידורי: 725

עמוד:

הערות: