קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

723. 

קרתני "יודע-נגן" בא למטרופולין והשיאו יצרו לטעום טעם אופרה. הלך לתיאטרון לקנות כרטיס, ואמר לו הגזבר: "אופרה של היום לא מן המניין היא. פחוּת שבכרטיסים – עשרה רובלים."

שמע הקרתני ונרתע לאחוריו: "עשרה רובלים!?"

אמר לו הגזבר: "חביבי, אם דווקא באדלינה פאטי אתה רוצה – היכבד ופתח צרורך."

חייך הקרתני והשיב: "שטות!... רק לשמוע אותה אני רוצה..."

 

מספר סידורי: 723

עמוד:

הערות: