קרתנים, יושבי-כרכים והולכי-דרכים

716. 

קרתני בא לכרך לבקר את בנו, ולמחר יצא עמו לראות את העיר. ראה את החשמלית רצה ברחובות, תמה תמיהה גדולה ושאל: "בני, הסוסים היכן הם?"

החזיר לו הבן: "אבא, הסוסים הם בפנים..."

 

מספר סידורי: 716

עמוד:

הערות: