בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

696. 

כשהתחילו סוללים מסילות-ברזל והבריות סיפרו על קרונות המהלכים מאליהם בלי סוסים, לגלג עליהם זקן אחד: "פתי יאמין לכל דבר. אין קרונות מהלכים בלי סוסים."

לימים נזדמן אותו זקן לבית-הנתיבות ובעיניו ראה רכבות באות ורכבות יוצאות.

"אן חכמתך, סבא? הנה קרונות מהלכים וסוסים אין."

כּח הזקן אחת ושתיים והחזיר: "אף-על-פי-כן, איני מאמין. אם אין סוסים מבחוץ, יש סוסים מבפנים."

(עיין להלן פרק ח, סימן 716).

 

מספר סידורי: 696

עמוד:

הערות: