בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

691. 

בחורים ישבו בבית-המדרש וסיפרו על ראשונים ועל אחרונים והשוו אלו לאלו. שמע פייבוש הזקן שיחתם, נענה ואמר: "מה אתם מדמים את הראשונים לאחרונים? הראשונים היו גדולים בתורה ובחכמה וגם בזקנה. ואילו בני-אדם של עכשיו מה ממש יש בהם? לא תורה ולא חכמה, ואפילו לא זקנה. דור של פרחחים."

אמר לו בחור אחד: "והרי אתה, רבי פייבוש, וכבר הגעת, ברוך השם, לגבורות."

גיחך הזקן: "גולם! כלום מאלה של עכשיו אני? מן הקודמים אני."

 

מספר סידורי: 691

עמוד:

הערות: