צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

‏‏608.

שני חסידים סיפרו זה עם זה על גדולת רביהם. התלהב אחד מהם ואמר: "רבי אינו זקוק לתפילה."

"מה טעם?" שאל חברו.

הסביר הלה: "משום שהוא כולו צלותא."

נענה חברו ואמר: "ורבי אינו זקוק לנקיוּת."

"מה טעם?" שאל הראשון.

הסביר השני: "משום שהוא כולו נקיות..."

 

מספר סידורי: 608

עמוד:

הערות: