אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏333.

עני נכנס אצל עשיר. קיבלו העשיר בפנים חמורות ושאל: "מה בקשתך, רבי יהודי?"

נתכרכמו פניו של העני: "שמא אין אתה מכירני? שלמה המלמד אני... מפי למדת תורה בנעוריך."

התגסה העשיר והחזיר: "פטור אני מתורתך. כבר שכחתי את כולה."

נענה העני ואמר: "אם-כך, אין תימה, שלא הכרתני. רבותינו אמרו: "דרך-ארץ קדמה לתורה" [כך היא השיגרה. ועיין ויקרא רבה פ"ט, פ"ג: תנא דבי אליהו ראש פרק א'.], ואם תורה כבר שכחת – דרך-ארץ לא כל-שכן..."

 

מספר סידורי: 333

עמוד:

הערות: