אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏330.

המגיד מדייצה נכנס אצל עשיר לבקש נדבה, וכשראה תמונתו של העשיר תלויה על הקיר – עגמו פניו. הציץ עליו העשיר ואמר לו: "דומה, שתמונתי אינה יפה בעיניך. מה פגם אתה מוצא בה?"

החזיר לו המגיד: "מסתכל אני בתמונתך ורואה, שידיך כפותות על לבך ואין הן מגיעות עד הכיס..."

 

מספר סידורי: 330

עמוד:

הערות: