אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏304.

קבצן נכנס אצל עשיר לבקש נדבה. כעס העשיר: "כל הנותן פרוטה לשכמותכם כזורק אבן למרקוּליס... אתמול מת ב"הקדש" אחד מבני-אומנותך, וכשבדקו צרוריו, מצאו בהם כסף וזהב ואבנים טובות."

נאנח הקבצן ואמר: "בוא וראה, כמה גרוע מזלם של בני-אומנותי!... מעשים בכל-יום, שעניים עושים עצמם עשירים, יושבים בדירות נאות ומשתמשים בכלים נאים, והכל מחול להם. ואילו פעם אחת אירע, שעשיר עשה עצמו עני – ושוב אין כפרה ואין סליחה ומחילה לכל העניים שבעולם."

 

מספר סידורי: 304

עמוד:

הערות: