אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏257.

ליוו עשיר מפורסם לבית-עולמו והלכו קרוביו אחרי מיטתו ובכו. נגרר אחריהם אדם זר, ואף הוא בכה. אמר לו אחד מן המלווים: "על מה אתה בוכה? אין אתה קרובו של המת."

השיב הלה: "על זה אני בוכה..."

 

מספר סידורי: 257

עמוד:

הערות: