אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏256.

הזמינו עני זקן, שיאמר תהילים על הסדר לרפואתו של עשיר.

אמר והתנמנם, אמר והתנמנם. ראה, ששינה חוטפתו, קם על רגליו, הריח מתוך קופסת-הטבק אחת ושתיים, להבריח את היצר של שינה, הרים קולו וסיים: "מתי ימות ואבד שמו... ואשר שכב לא יוסיף לקום... אמן ואמן!" [תהלים מא, ו, ט, יד].

 

מספר סידורי: 256

עמוד:

הערות: