אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏255.

עשיר חלה והזמין "מניין" עניים, שיאמרו תהילים לרפואתו.

לאחר שסיימו חילקו להם עשרים גדולים לכל איש. כל החבורה לקחה ושתקה. הצעיר שבחבורה לקח ורגן: "חזירים! ממון קורח יש להם, ולעניים הם נותנים עשרים גדולים."

היסה אותו הזקן שבחבורה ואמר לו: "תנוח דעתך, בשעת הקבורה, אם ירצה השם, יחלקו כהנה וכהנה."

 

מספר סידורי: 255

עמוד:

הערות: