אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏250.

שמחת-תורה נכנס יהודי לביתו מבושם כהלכה ובישר לאשתו: יד ביד, כשני אחים, רקד עם "הגביר" בבית-הכנסת...

למחר אמרה לו האשה: "ימות-הגשמים ממשמשים ובאים, והילדים יחפים וערומים, אין להם לא בגד ללבוש ולא נעליים לנעול. שמא תלך אל "הגביר" ותבקש מאתו גמילות-חסד? אתמול רקדת עמו יד ביד, כשני אחים."

גירד הבעל את ראשו בשתי ידיו – והלך לעשות רצון-אשתו.

כשנכנס מצא את "הגביר" עסוק בפרקמטיה ועמד מן הצד והמתין לו עד שייפנה. הרגיש בו "הגביר" ואמר לו: "לרקוד באת? הרי אתה רואה, שאין שעתי פנויה לך..."

 

מספר סידורי: 250

עמוד:

הערות: