אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏244.

עני בא מעיירתו הקטנה לכרך גדול וקנה לו שביתה בביתו של קרוב עשיר. פעם אחת, בשעת-סעודה, התחילה בעלת-הבית קובלת: "בכרך מאמיר היוקר מיום ליום. לשעבר היתה סעודה עולה בסלע אחד, עכשיו היא עולה בשניים."

נאנח האורח העני: "קשים מזונותיהם של יושבי-כרכים!... בעיירתנו הקטנה עולה סעודה יפה בשני זוזים."

מיד נענתה בעלת-הבית ושאלה: "אם הזול בעיירתך גדול כל-כך, למה אין אתה חוזר לשם?"

נאנח האורח העני אנחה שנייה והשיב: "שמא את יודעת בעיירתנו אדם, שיש לו שני זוזים?"

 

מספר סידורי: 244

עמוד:

הערות: