אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏243.

אורח עני עשה כמה זמן בביתו של קרוב עשיר. לסוף צרה בו עינה של בעלת-הבית ואמרה לו: "תמהה אני עליך, שאין לך געגועים על אשתך, אשר הנחת בביתך."

הבריקו עיניו של האורח העני, נענה ואמר: "יפה אמרת, אלך ואכתוב לה מיד, שתבוא לכאן."

 

מספר סידורי: 243

עמוד:

הערות: