אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏241.

עשיר השיא את בתו. עשה סעודה כיד-המלך והזמין גם קרוב עני לסעודה. שמח העני ופטר את עצמו כל היום בפרוסת-לחם וקלח-צנון, כדי שיאכל סעודה עשירה לתיאבון. וכשבא אל הסעודה אכל אכילה גסה ואכילתו לא נתברכה בתוך מעיו – הקיא את הכל: פתח בבשר ודגים וסיים בלחם וצנון. הציץ עליו בעל-הסעודה ואמר לו: "חביבי, כל-זמן שהקיאות משלי – לא היה לי עליך ולא כלום; עכשיו, שאתה מקיא משלך – טרח ושוב לביתך בשלום."

 

מספר סידורי: 241

עמוד:

הערות: