אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏232.

שאלו לליצן: "מפני-מה עני אסור בכל הלאווים שבתורה, ועשיר מותר בכולם?"

השיב הליצן: "שניהם מזלם גרם להם. בשעה ששבר משה את הלוחות, מיהר כל העם אשר במחנה ללקוט את השברים היקרים ["הלוחות משקל ארבעים סאה היו ושל סמפירינון היו"] תנחומא, תשא] עשירים, שהשעה משחקת להם תדיר, מצאו את השברים. הגדולים: "תגנב", תנאף", "תחמד"; עניים, שאין השעה מסייעתם מימיהם, לא מצאו אלא את הרסיסים הקטנים: "לא", "לא", "לא"..."

 

מספר סידורי: 232

עמוד:

הערות: