אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏216.

מעשה בעני, ששכחוהו קרוביו ולא היו נכנסים אצלו אפילו פעם אחת בשנה. לימים נתעשר, ומיד נעשו הכל קרוביו והתחילו משכימים ומעריבים לביתו כל-יום. ראה שכך, נמלך והעמיד לפניהם על השולחן קופה של ברזל, והוא גופו הפך פניו אל הקיר ועמד ושתק. תמהו אורחיו, ובעל-לשון שבהם אמר לו: "שמא מן הנימוס היא עמידתך זו, כאילו אי-איפשך שאיש מאתנו ידבר אליך וישאל בשלומך?"

החזיר הוא: "שמא אלי באתם? לזו שעל השולחן באתם. דברו אליה ושאלו בשלומה."

 

מספר סידורי: 216

עמוד:

הערות: