אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏209.

ישבו יהודים בחבורה ואמדו הונו של "הגביר". זה אמר כך וזה אמר כך. קם אחד מן החבורה ואמר: "לדעתי, חסרים לו מאתיים אלף."

לגלגה עליו כל החבורה: "אם-כן, לדעתך, הוא ערב שמיטה."

החזיר הלה: "הלוואי והיו כל ישראל ערב שמיטה כמותו. אלא שהחזיר הוא כאילו היה לו חצי-מיליון, ולמעשה יש לו רק שלוש מאות אלף..."

 

מספר סידורי: 209

עמוד:

הערות: