אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏206.

שאלו לאדם אחד: מה מצבו?

השיב הנשאל: "דומני שאני נעשה עשיר."

אמרו לו: "מה משמע: "דומה אתה"? יש לך ממון – עשיר אתה, אין לך ממון – עני אתה."

החזיר הלה: "ממון אין לי עדיין, אבל כבר נעשיתי חזיר..." ["אמר רב פפא: לית דעני מכלבא ולית דעתיר מחזירא", שבת קנה, ב.]

 

מספר סידורי: 206

עמוד:

הערות: "לית דעני מכלבא ולית דעתיר מחזירא" = "אין עני מכלב ואין עשיר מחזיר"