אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏201.

מקובלנותיו של עני: אתם אומרים: "כל מה שעושה הקדוש ברוך-הוא, הכל לטובה ["כל דעביד רחמנא – לטב עביד", ברכות ס, ב], ואני אומר: הכל לרעה. ניקבו הנעליים שברגלי – מיד נכנסים המים לתוכן; ניקבה החבית שבביתי – מיד יוצאים המים מתוכה...

 

מספר סידורי: 201

עמוד:

הערות: