אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏200.

אמרו לו לעני: "לא גנאי הוא לך, שאתה יוצא בבגד שכולו טלאי?"

השיב העני: "אין בכך כלום, הכל יודעים, שיש לי בגד אחר בביתי."

חזרו ואמרו לו: "אם כן, למה אין אתה יוצא בו?"

החזיר העני: "משום שאותו בגד כולו טלאי על-גבי טלאי."

 

מספר סידורי: 200

עמוד:

הערות: