אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏198.

ראו לעני, שהוא עומד ועיניו תלויות לשמים. אמרו לו: "מה טענה טענת לפני המקום?"

השיב העני: "לא טענה, חלילה, טענתי, אלא שאלה שאלתי למקום ברוך-הוא. אמרתי: ריבונו של עולם, הואיל ואלף שנים חשובים בעיניך יום אחד, ודאי אלף דינרים חשובים בעיניך דינר אחד. ומה איכפת לך אם תלוה לי דינר אחד לשעה אחת?"

חזרו ואמרו לו: "ומה תשובה החזירו לך?"

השיב העני: "החזירו לי: המתן שעה אחת..."

 

מספר סידורי: 198

עמוד:

הערות: