אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏197.

מצאו לעני, שהוא עומד בשוק ומתייפח: רובל היה לו ואבד.

אמרו לו: "בדוק כיסיך, שמא תמצאנו."

השיב העני: "כבר בדקתי ולא מצאתי."

אמרו לו: "שמא יש לך עוד כיס אחד, שלא בדקת?"

החזיר העני: "יש לי עוד כיס אחד, אבל אותו אני מתיירא לבדוק – שמא לא אמצא גם שם..."

 

מספר סידורי: 197

עמוד:

הערות: