אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏196.

עני צם כל היום כדי שייכנס רעב לסעודת-נישואים בביתו של קרוב עשיר. כל שעה היה מסתכל בחלון, שמא בא השמש להזמינו – והשמש איננו. החשיך היום – והשמש איננו.

כפף העני את ראשו, מילא כריסו לחם וצנון ועלה על משכבו.

פתאום – קול דופק בדלת: "פתח!"

הנה השמש! – התנער העני, נתן אצבע לתוך גרונו, הקיא את הלחם ואת הצנון, כדי שיהא שוב מוכן לסעודה, ופתח את הדלת.

נכנס שכנו ואמר לו: "רצונך, שתילווה אלי לקידוש-לבנה?"

 

מספר סידורי: 196

עמוד:

הערות: