אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏195.

שאלו לבחור עני, "אוכל-ימים" [לשעבר, כשהיו ישיבות מצויות ברוב קהילות, הוצרך כל בן-ישיבה עני למצוא לו שבעה אנשים, שיאכילוהו על שולחנם איש-איש יום אחד בשבוע, ועל שם זה קראו להם לבני-הישיבה "אוכלי-ימים"]: "על מה אתה עתיד להתפלל בליל הושענא רבה, כשייבקעו שערי-שמים?"

השיב הבחור: "תיכף כשייבקעו שערי-שמים אתפלל לפני המקום, שיתן לי שבעה בתים יפים, ואשכיר אותם לשבעה אנשים חשובים, ותנאי אתנה עם כל אחד ואחד מהם, שיפרנסני יום אחד בשבוע, ונמצא אני רואה עולמי בחיי."

 

מספר סידורי: 195

עמוד:

הערות: