אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏191.

אשה קבלה לפני בעלה: שישה כבר ילדה: עכשיו, כמדומה, שוב מעוברת היא.

פייסה הבעל: צער של חינם היא מצטערת. כתוב בתורה: כשנולד ללאה הבן השביעי אמרה: "בא גד", ומפרש רש"י: "בא מזל טוב" [בראשית ל, יא].

נאנחה האשה: "אוי לי. אשה אני ואיני יודעת מה שכתוב בתורה. אבל מה שנעשה בביתי אני יודעת: יותר שמתרבים "המזלות" יותר מתמעט הלחם..."

 

מספר סידורי: 191

עמוד:

הערות: