אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏189.

תנא רבי שמריל: פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום ומצאני אדם אחד ואמר לי: "רבי, מפני מה עניים של ישראל אינם נעצרים על בנים ויש להם בנים ובנות הרבה"?

אמרתי לו: "בני, משום שעניים של ישראל אינם שותים אלא מים, והרי הם רגילים ב'בורא נפשות'..."

 

מספר סידורי: 189

עמוד:

הערות: