אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏188.

שאלו לחכם: "מפני מה עני אסור בשמנת?"

השיב החכם: "משום שיש קוּם בעולם..."

 

מספר סידורי: 188

עמוד:

הערות: