אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏180.

הירשל אוסטרופולר נכנס אצל עשיר מפורסם לבקש נדבה.

אמר לו העשיר: "הירשל, שפיקח אתה, שמא תפרש לי פרשה סתומה, הרבה עניים מתפרנסים מאת העשירים, ואף-על-פי-כן הכל שונאים אותנו.  מה סיבה יש לזה?"

החזיר לו הירשל: "אף מלאך-המוות כך: רבים מתפרנסים ממנו, ואף-על-פי-כן הכל שונאים אותו."

 

מספר סידורי: 180

עמוד:

הערות: