אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

 

‏‏175.

חבורה של יהודים הפליגה בים. נטפל אליהם כומר מסית והתחיל דורש לפניהם בשבחו של "המשיח". לגלגו עליו היהודים. כעס המסית ופרש. היה שם גלוּח אחד, סוכן של חברה לאחריות-החיים, ואף הוא פרש עם הכומר. הביט אחריו הזקן שבחבורה ונאנח: "כך דרכו של יצר הרע: תחילה מעביר את האדם על לאו שבתורה, ולסוף מביאו לידי שמד, רחמנא ליצלן."

לא היתה שעה מרובה והגלוח שב אל החבורה.

"נו? מה?" שאל לו אחד מן החבורה בשפה רפה.

צהבו פניו של הגלוח: "ירבו כמותו בגויים... עד שאני נפתיתי לו לשמד, נפתה הוא לי לביטוח..."

 

מספר סידורי: 175

עמוד:

הערות: