לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

 

‏‏66.

עם חצות-לילה התחיל פתאום הפעמון פועל בחדר השומר של קופת-המלוה. נבהל השומר, קפץ ממיטתו וניגש אל הצוהר שבדלת. מיד הדביק כנגדו יהודי את פניו אל הצוהר ושאל מאחורי הדלת: "שמא אתה יודע, מה היא השעה עכשיו?"

כעס השומר וצעק: "חוצפה!... לשם כך עוררתני משנתי?"

החזיר היהודי מאחורי הדלת: "אלא מה אעשה ושעוני מונח אצלכם שם, למעלה?"

 

מספר סידורי: 66

עמוד:

הערות: