קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

41.

טרדן הוא הירשל הרוכל: סובב-הולך משולחן לשולחן בבית-המזון ופזמון בפיו: "מטפחות נאות, צווארונים יפים, ארנקים מהודרים!"

רגז אחד מן המסובים ואמר לחבריו: "עכשיו תראו, כיצד אתנקם בטרדן זה...  רבי יהודי כתפות יש לך?"

"יש, יש.  ודאי יש.  חזקות, יפות... משי טהור... הרי!"

"מה מחירן?"

"שני רובלים...  רק שני רובלים."

"תן את הכתיפות וקח שני הרובלים."

נתן הירשל את הכתיפות ולקח שני הרובלים, נסתלק מן המסובים ופניו עגומים מאד.

צהל בעל-הנקמות: "כך נאה לו לזקן-טרדן זה. עכשיו יקלל את יומו – אמאי לא ביקש שלושה רובלים."

 

מספר סידורי: 41

עמוד:

הערות: