קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

32.

חנווני היה מאריך ב"אחד" של קריאת-שמע יותר מכל הציבור כולו.

אמרו לו: "שמא כוונות האר"י ז"ל אתה מכוון?"

החזיר החנווני: "כוונות האר"י ז"ל מניין לי? אני אין לי אלא כוונה אחת: יהי רצון ויזמין לי הקדוש ברוך-הוא היום ובכל יום קונים טובים, שאין דרכם להיתגר, וארוויח, אם ירצה השם, "אחד באחד"...

 

מספר סידורי: 32

עמוד:

הערות: