קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

‏‏15.

לפרשת-השבוע אתה שואל? – העבודה, שאיני יודע. פרשיותי שלי מרובות. יום ליום מלמדני; פרשה "כי תצא למלחמה" – האשה. פרשה "תזריע" ­– הילדים. פרשה "בלק" [המיצר לחברו אומרים עליו בלשון-העם, שהוא "מלמדו פרשה בלק".  ועיין ברנשטין, "שפריכווערטער און רעדענסארטען", ערך "לערנען" 3.] – הנדוניה. פרשה "וילך" – העסקים. פרשה "ניצבים" – "השטרות". פרשה "ויגש" – בא הדיין ומלמדני פרשה "וישב"…

 

מספר סידורי: 15

עמוד:

הערות: