קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

‏‏7.

‏שניים מגדולי-הבורסה טיילו ברחבה שלפני הבורסה. הסתכל אחד מהם לצדדין ואמר לחברו: "רואה אתה פעוט זה, הנסרך אחריך? משמוּט הוא ומתכוון למטפחת שבכיסך."

החזיר לו הלה: "הנח לו. אף אני ואתה התחלנו בקטנות..."

 

מספר סידורי: 7

עמוד:

הערות: