לאתר מכון מעלה אדומים

לדף הקטלוג הראשי
מכון מעלה אדומים
קטלוג כתבי יד בלבד


שם הספר

מחבר

שנה

רשומה מלאה

רשומה מקוצרת

אברהם אזכר - הלכות שחיטה

#1900

5

5

אוראסייון – סיאה ב'ילונטאד

יצחק ברוך

#1930

20

20

אחד עשר מכתבים בלאדינו מן המאה ה-16 (1561-1570)

#

1561-

21

21

איסטו אימינטארי (קינה לט' באב)

מעתיק: יצחק ברוך

#1930

125

125

איסטוס אימינטארי – קינה על 10 הרוגי מלכות – כתב יד

126

126

אל נורא עלילה אין לאדינו לשנה טובה ומבורכת (דף בודד)

דוד בכר יהודה מלאריסה (תר)

1927

138

138

אל נורא עלילה בלאדינו

139

139

אלסי מיס אוז'וס אלוס סיילוס – פיוט לנעילה מאת אברהם טולידו [2] יחד עם וידוי גדול לכיפור (עברית)

המאה הי''ט

144

144

אלסי מיס אוז'וס אלוס סיילוס – פיוט מאת אברהם טולידו

המאה הי''ט

145

145

ארבע עשרהמחברות של שיעורים ודרשות מאת החזן משה ויטאל רודוס-ירושלים

משה ויטאל

#1925-1950

173

173

ארבעה מכתבים בחכיתיה

שמואל נהון, משה ן' שבת, יהודה ן' ג' ו

1923-4

185

185

ארבעה עשר מכתבים מעדן ומפורט סעיד אל אברהם ן' יאיר (בעניין יצוא תפוזים)

המכותב: אברהם ן' יאיר (סואץ)

1930-1

186

186

ביוגראפיה של יחיאל עזריאל רוזאניש (צילום כתב יד)

יחיאל עזריאל רוזאניש #

1829

202

202

גבית עדות בבי''ד בקושטא (התרת עגונה?) בלאדינו מפי משה בן ברוך תושב גלאטה

1926

217

217

גלויה - כתב יד

דוד יצחק פ' לורינטין אל ר' משה שמעון פסח

1911

222

222

גלויה מאזמיר תרע''ו

דוד קוריאל

1916

223

223

גלויה מיוהנסבורג – לאדינו

רוזה ישורון

ראשית המאה ה-20

224

224

גלויית דואר מאת יצחק פ'לורנטין עורך ''איל אב'יניר'' שלוניקי לרבה של וולו ר' משה פסח - לאדינו

יצחק פ'לורנטין

1911

225

225

גלוית דואר מפריז – לאדינו 1921

יהודה קוריאל

1921

226

226

דון יוסף די קאסטילייה - טראגידיאה אין 6 אקטוס (כתב יד)

#

234

234

די לה פינדולה די רידאקטור

ז'אן אוז'אלב'ו

?192

240

240

דיני שחיטה עפ''י מעם לועז משפטים דף ח''ן

243

243

דע לפני מי אתה עומד – דרשה על מנהג ''הכאת המן''

253

253

דף מרשמי תרופות המאה הי''ט

המאה הי''ט

255

255

דרוש - כתב יד

19##

256

256

דרוש בחכיתיה

המאה הי''ט

257

257

דרוש וקופלאס מודרניות על מתן תורה

1931

258

258

דרוש מאת ששון טולידאנו – כתב יד (חכיתיה)

המאה הי''ט

259

259

דרושים בלאדינו לפרשות השבוע - 10מחברות - כתב יד

אברהם נחמיאס 1901-1980

260

260

דרשה לבר מצווה

ב'יטאלי ב'ארון (חיים וארול)

1948

261

261

דרשה לבר מצווה וראש השנה

262

262

דרשה למתן תורה

263

263

דרשה לפורים – שנת תר''ץ

1930

264

264

דרשה לפרשת דברים

265

265

דרשה לשבת

ב'יטאלי ב'ארון (חיים וארול)

#1948

266

266

דרשות לפרשת השבוע

נסים גבאי

267

267

הלכות שחיטה (כתב יד) $

יצחק ברוך

1931

290

290

הלכות שחיטה סאלוניקי

[יצחק ן' רובי]

המאה הי''ט

291

291

השבעת חיילים יהודים לצבא הרפובליקה היוונית - כתב יד

אברהם נחמיאס 1901-1980

299

299

וידוי הגדול עם לאדינו

307

307

וידוי של סליחות, עקדה די יצחק, כתובת התורה, מודעה, יה ריבון ועוד

מעתיק: ישראל ערוך

308

308

ומשה עלה אל האלוהים – דרשה בלאדינו בעקבות הפסוק – כתב יד

309

309

זה הספר של פזמונים כתב ידי...(צילום כתב יד) **

המע, חזקיא משה דוד ישראל

1872

312

312

זכרון בירושלים (כתב יד)

#

1801

314

314

חידוש די בואינה וינטורה – על מסעה של הספינה ''בואינה וינטורה'' מאמשטרדם בשנת 1736 כתב יד

1736

318

318

חידוש די בואינה וינטורה – על מסעה של הספינה ''בואינה וינטורה'' מאמשטרדם בשנת 1736 עלון מודפס

1736

319

319

חידות די אזופיטו, בינה לעתים, מעשה פורים, מעשה די ר' יוסף די לה ריינה

המעתיק: אברהם יעקב ן' עזרה

1893

320

320

חנה רוזאניס נ''ע או און סוב'יניר די פ'מיליה (ליתו + כת''י)

שלמה ישראל רוזאניס #

1885

326

326

יומן תרע''ז-תרע''ח (מלחה''ע ה-I) של חיים נחמיאס

חיים נחמיאס

1918

354

354

יוסף ב'ינדידו פור סוס אירמאנוס - דראמה אין אקטוס אי 21 טאבלוס

יצחק משה ברזלי

1910

355

355

כרטיס ביקור מאת יוסף גבאי ועליו המלצה

יוסף גבאי

1921

370

370

כתב יד - זכרונות ישראל פרץ + ספורים ואנקדוטות + פתגמים

ישראל פרץ

1970#

371

371

כתב יד - פיוטים לימים נוראים וקופלאס לפורים

372

372

כתב יד שומלה (בולגריה) עשרים ושמונה דרשות דרשות

1928

373

373

כתובת התורה - איס ראזון די אלאב'אר

1958

376

376

לה ב'ינייה די נבות - דראמה ביבליקו אין סינקו אקטוס אין ב'ירזוס

יוסף אברהם פאפו

1899

444

444

לה ריינה מרים או לה פ'ין די לוס חשמונאים

יוסף אברהם פאפו

1895

488

488

לחשים (כתב יד)

508

508

מאה ותשעים דרשות לימים הנוראים, חגים, שמחות וימי אבלות – ר' יצחק ברוך, חאסקובו, תרפ''ו-תש''ח

יצחק ברוך

1926-1948

533

533

מאמר היסטורי על גירוש ספרד בלאדינו – כתב יד

534

534

מאקסימאס בחכיתיה

המאה ה-20

540

540

מודעה

18??

560

560

מזמור שיר ליום השבת (תרגום ללאדינו)

564

564

מחברת דרשות כתב יד - קושטא תש''ח-ט **

ב'יטאלי וארון (חיים וארול)

1948

565

565

מי כמוך אל נאדר – שיר רב לשוני (עברית, ספניולית, תורכית, יוונית) – כתב יד

1900

681

681

מיחאלאקיי ג'ורבאג'י - קומידייה אין 2 אקטוס (כתב יד)

יוב'אן (=איב'אן) ב'אזוב' #

682

682

מכתב אל אברהם פירירה תש''ה

יעקב פירירה

1945

691

691

מכתב הרב רפאל סאבאן, חכם באשי איסטנבול, אל ויטאלי ב, ארון

רפאל סאסאן

1952

692

692

מכתב חיים די ליאון ערב גירוש ספרד

חיים די ליאון

#1492

693

693

מכתב לר' חיים ב'ידי מאת ליאון נחום

ליאון נחום

1942

694

694

מכתב לרב חיים נחום בקהיר – כתב יד 1926

חיים משולם

1926

695

695

מכתב מאת יצחק ראובן תקכ''ד - כתב יד

1764

696

696

מכתב מירושלים לקושטא תרל''ה (1875)

דוד פ'רישקו אל הרב בכור שמריה גבאי

1875

697

697

מכתב מרודוסטו 1936

תרצ''ו

698

698

מכתב משלוניקי 1939

לוי יצחק נחמיאס

1939

699

699

מכתב עמנואל ב'ארון לאדון בארוקאס

עמנואל ב'ארון

1943

700

700

מכתב ר' משה פסח'רבה של קהילת וולו'לילדיו בלאריסה – יוונית ולאדינו

ר' משה פסח

1923

701

701

מכתב של ר. נבון לסבתה

193

702

702

מסמך של הרבנות הראשית של תורכיה בעניין כשרות הגבינה והתנהגות בלתי הולמת של משגיח כשרות

ר' יצחק מולכו

1900

706

706

מעשה תלוי הנקרה(!) יש'ו בלשון פורטוגיז - כתב יד

מסעוד אלקאיים

1931

774

774

נוג'י די טו בשבט (כתב יד)

אלישע ב' יעקב פאפו (הכותב)

791

791

נצח ישראל – דרשות של החזן משה ויטאל

משה ויטאל

1975

798

798

סדר הגדה של פסח עם ציורים נאים (צילום כתב יד אלטונה תצ''ח)

כתב וצייר: יוסף בן דוד מלייפניק

1987

853

853

סדר המודעה בלאדינו ושיר השירים כתב יד

860

860

סדר עבודת יום כיפור עם פיוטים ותפילות בלאדינו

המאה הי''ט

890

890

סדר פתרון חלומות כתב יד (חכיתיה)

907

907

סיירטוס איסקריטוס'רודיס 1925-1931

משה ויטאל

1925-1931

957

957

סינייורה סי אוסטי קיסיירה .. – שיר בחכיתיה – כתב יד

964

964

סיפור מתוך ה''מעם לועז'' – כתב יד

966

966

ספר בן סירא - כתב יד (עפ''י מהדורת קושטא תקפ''ג)

1885#

1013

1013

ספר גורלות וסגולות (כולל ''גורל דניאל'') - כתב יד

19XX

1018

1018

ספר גורלות וסגולות (כולל ''גורלות די אחיתופל'', ''גורל דניאל'' ו''גורל השעה מספר דבק מאה'') - כתב יד

19XX

1019

1019

ספר וימל אברהם – פנקס מוהל: רשימת נימולים ודיני מילה

מודיאנו

1897-1904

1046

1046

ספר זובח תודה..עם קונטריס זבח טוב - כתב יד

יוסף מולכו (מחב) רפאל יוסף ן' ששון (מתר)

1911#

1049

1049

ספר מוסר כתב יד

1117

1117

ספר סגולות (כתב יד)

1910

1161

1161

ספר פזמונים (צילום כתב יד שברשות יוסי שא-נס)

[1870#]

1173

1173

ספר רפואות – צילום כתב יד מארכיב המדינה של בולגריה

המאה הי''ט

1222

1222

ספר שבחי האר''י - כתב יד

1230

1230

עוד היום – אות' לאט' חכיתיה: Hod Hayom

1949

1289

1289

עשרה הרוגי מלוכה - כתב יד חיים משולם 2

1900#

1294

1294

עשרה הרוגי מלוכה - צילום כתב יד

1295

1295

עשרה הרוגי מלכות (''איסטוס אינמינטארי אין איסטי דיאה'') (כתב יד) $

יצחק ברוך (מעתיק)

193#

1296

1296

עשרים וארבעה מכתבים ותעודה אחת שנשלחו אל יוסף ברזאני בירושלים (מזכיר עירית ירושלים)

כותבים שונים

1913-1936

1297

1297

פזמון די משה ופרעה (אלייה אין איל מדבר ב'ידי ארילומבראר)

המעתיק: יצחק פסח

1893

1310

1310

פיוט ''יחיד רם בשלום'' לר' ישראל נג'ארה ובשוליו באור בלאדינו לצירוף''חזקים כראי מוצק''

1313

1313

פיוטים - כתב יד (כולל 2 קופלאס לפורים)

[1860#]

1317

1317

פיוטים - כתב יד (כולל שתי קופלאס בספניולית) (צילום)

1870#

1318

1318

פיוטים - כתב יד חיים משולם

1900#

1319

1319

פיוטים - כתב יד יצחק בכר דוד שולימה (המאה ה-18)

הבעלים: יצחק בכר דוד שומילה

17??

1320

1320

פיוטים - כתב יד מבורך זוננה (צילום)

1900#

1321

1321

פיוטים (כתב יד) - טיטואן תרע''א

1911

1322

1322

פיוטים (כתב יד כולל כתובת התורה והקופלאס על טבריה בלאדינו)

18??

1323

1323

פיוטים (כתב יד)

18??

1324

1324

פירוש והרחבה לקטעים מתוך ספר מוסר/הלכה כלשהו כתב יד

1327

1327

פנקס חשבונות בלאדינו של חיים ן' יאיר

חיים ן' יאיר

1936-9

1340

1340

פנקס מפטירים (ג'ונק) של מנחם מיטראני

מנחם מיטראני

1920

1341

1341

פנקס מפטירים (ג'ונק) של ר' ישראל ן' ארולייה 1916

ישראל ן' ארולייה

1916

1342

1342

פנקס פיוטים ודרשות (עברית ולאדינו) של החזן משה ויטאל

משה ויטאל

1937

1343

1343

פנקס פיוטים ודרשות של החזן משה ויטאל

משה ויטאל

1967

1344

1344

פנקס פיוטים תרס''ז

1907

1345

1345

פנקס רשימות אישיות, תפילות ורשימות היסטוריות של החזן משה ויטאל

משה ויטאל

1967-1974

1346

1346

פנקס שירים ביוונית ולאדינו

?191

1347

1347

פרוב'ירבייוס מאקסימאס ב'ירסוס אי דיג'אס - צילום כתב יד

שלמה בארקי

1936

1349

1349

צוואה בלאדינו (שני נוסחים) כתב יד

משה יהודה הכהן חסיד

1920

1358

1358

צרור מכתבים וכתובה, של משפחת בן טולילה טטואן – צילום כתב יד

1915-1920

1359

1359

צרור של חמישה מכתבים מסראייבו (אחד בסוליטריאו והיתר באות' לאט')

1934-1939

1360

1360

קאנטי די קאסטיגריו ע''ס אלף בית - כת''י (צילום)

1880

1366

1366

קדש ורחץ – הוראות הסדר בלאדינו – כתב יד נספח לספר חקת הפסח וינה תרכ''ג

1863

1372

1372

קובץ דינים ומנהגים לחברא קדישא רוסג'וק

משה שלמה גדול (קולופון)

1897

1376

1376

קונטריס דרכי נועם - כתב יד יו''ט ירוחם תרכ''ח

[יהודה אלקלעי]

1868

1386

1386

קונפלאס די פורים (אינפיסארי אקונטאר אונה גראנדי לורייא) ופיוטים לימים הנוראים

סוף המאה ה-19

1391

1391

קופלאס בלתי ידועות על שריפה – כתב יד

1839?

1394

1394

קופלאס די לה מואירטי די סו פאדרי – חורחה מאנריקה – דף מתוך פנקס שירים מן המאה ה-16

חורחה מאנריקה

המאה הט''ז

1395

1395

קופלאס לפורים וסדר מודעה (כתב יד)

[1890^]

1396

1396

קופלאש די פורים כתב יד טיזה תק''פ

#

1820

1397

1397

ריגלה די דיזאטאדורה די פרימיטאס - סדר התרת נדרים (כתב יד)

1414

1414

ריפ'ראניס (פתגמים בלאדינו) 60 כתבי יד

מידעניות ומידענים שונים

1978-1985

1417

1417

רישומים ליומן דמשק תרע''ז של משה פרץ

משה פרץ

1917

1419

1419

שבעה מכתבים (התכתבות משפחתית) מן השנים 1949-1934 אות' לאט'

משפחת כהן

1949-1934

1425

1425

שטר לוטאייא אדריאנופול תרי''ט – שטר הגרלה להקמת בי''ח בעיר

1859

1429

1429

שטרות וחשבונות (כתב יד)

יעקב די מאייו

1840-65

1431

1431

שיר לכבוד המפטירים, לאדינו – עברית) בקהילת נווה שלום

ב'יטאלי ב'ארון (חיים וארול)

#1948

1436

1436

שני מכתבים מטיטואן 1892/3

רפאל יעקב הכהן

1892-3

1441

1441

שנים עשר דרושים לעשרת ימי תשובה ולהזדמנויות אחרות

נסים יוסף סאגיס

ראשית המאה ה-20

1442

1442

שנים עשר מכתבים ותעודות של משפחת ן' יאיר (ירושלים-חאן יונס)

שלמה ן' יאיר, ג'ינטיל ן' יאיר

1932

1443

1443

תוספת למחברת דרשות קושטא תש''ח (ע''ע) כתב יד **

ב'יטאלי וארון (חיים וארול)

1948

1460

1460

תעודה של הרבנות הראשית בטורקיה כסלו תר''ס (1900) - כת''י

חתום: יצחק מולכו-נשיא המיג'ליס ג'יסמאני

1900

1470

1470

תפילה להצלחה ופרנסה + עיון הלכתי

1471

1471

תפילה לכיפור

יצחק ברוך

#1930

1472

1472

תפילות ופיוטים ליום הכיפורים - כתב יד

1473

1473

תרגום שני של שיה''ש (לאדינו)

1479

1479

תרגום/עיבוד של המחזה ''עתליה'' מאת ראסין - קטע

ראסין

1917

1480

1480