מבוא

תוכן הענינים

חיפוש לפי מלות מפתח

הוראות שימוש

 

 

בית המדרש

 

חיפוש לפי שמות המדרשים

 

שם המדרש

כרך

עמוד

אגדתא דשמעון כיפא

ה

ו

ו

ס

ט

קנה

האפיפיור היהודי

ה

ו

קמח

קלז

מעין החכמה (עליית משה למרום)

א

נח

מעשה הנמלה

ה

כב

מעשה יהודית

א

ב

קל

יב

מעשה שושנה

ו

קכו

 

 ‏‏‏אתר זה מהווה חלק מאתר מס"ע – המרכז לסיפורי עם ולפולקלור

 

 

 

 

מבוא

תוכן הענינים

חיפוש לפי מלות מפתח

הוראות שימוש